ما از سال ۹۶ در حال پخش جوراب های رنگی هستیم و استارتمونم با هپی ساکس دوست داشتنی بود، ولی همون موقع و وقتی که داشتیم هپی ساکس رو میفروختیم دو تا چالش بزرگ داشتیم، یک این که چرا اینقدر گرونه که همه نمی تونند بپوشند دو این که چرا خودمون تو ایران تولید نکنیم!
نتیجه این شد که ما با برند “بوم” اومدیم ارزون ترین جوراب های رنگی با جنس پنبه و کیفیت خوب رو تولید کردیم و برای جوراب های با کیفیت نابی و صادراتیمونم برند “هپی و مپی” (خود کیفیته) رو طراحی و تولید کردیم. این خوشحال ها رو بپوشید و هر جایی که عیب و ایرادی داشتند به خودمون بگید تا بتونیم اصلاحش کنیم و با هم قشنگ ترشون کنیم.
دنیا با جوراب رنگیا خیلی قشنگ تره پس حال خودت و قلب دومت رو شاد نگهدار رفیق!