×

مرجوعی و تعویض کالا

سفارشات پس از پرداخت و تکمیل شدن فرایند خرید توسط ما جهت عدم وجود خرابی و زدگی بررسی و چک می شوند وسپس اماده ارسال می شوند ولی باز هم در صورت وجود خرابی و یا زدگی یا هر ایراد دیگر تا سه روز بعد از تحویل کالا می توانید از طریق پشتیبانی مشکلات و ایرادات را پیگیری کنید.